vrijdag 3 februari 2012

De waarde van leesstrategieën

Het is nog niet zo heel lang geleden dat leesstrategieën gezien werden als de redding van het vakgebied begrijpend lezen. Duidelijk was dat de toen gebruikelijke didactiek, het lezen van een (lange) tekst gevolgd door het maken van (veelal ongerichte) vragen, niet tot meer tekstbegrip leidde. Wetenschappelijk onderzoek toonde tegelijkertijd aan dat meer aandacht voor het aanpakgedrag bij het lezen van teksten, dat effect wel had. Een groot voordeel was ook dat aanpakgedrag onderwijsbaar is en er instructie bij gegeven kan worden. Het leidde tot een metamorfose van het vakgebied begrijpend lezen.

Nu zijn we een aantal jaren verder en staan diezelfde leesstrategieën onder druk. Of misschien zelfs wel het hele vakgebied begrijpend lezen (Stoeldraaijer, 2012). Hoe kan dit? Is het terecht? En wat betekent dit voor onze school? De nu volgende discussiefilm kan u helpen om een genuanceerd antwoord te geven op deze vragen. En natuurlijk om de beslissingen te nemen die bij uw school en leerlingen passen.Literatuur:
 • Fisher F., Frey, N. & Lapp D. (2009). In a reading state of mind. Brain research, teahter modeling and comprehension instruction.
 • Förrer, M & Van de Mortel, K. (2011). Lezen … denken … begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs.
 • Stapel, P. e.a. (2009). Lezen in beeld en Leesstudio. Leerkrachthandleiding.
 • Stoeldraaijer, J. (2012). Dominante rol onderwijsinspectie bij keuze methode. Leesstrategieën werken niet bij begrijpend lezen.
 • Vernooij, K. (2009). Effectief leren werken met leesstrategieën.
 • Willingham, D.T. (2007). The usefulness of brief instruction in reading comprehension strategies.

1 opmerking:

 1. Ed, Immanuelschool A'dam28 maart 2012 om 12:01

  Over welke strategieen gaat het? Uit onderzoek is niet gebleken dat strategieen per se heel veel bijdragen (zie Lezen in het bassonderwijs; SLO). Woordenschat, performale intelligentie en technische lezen doen dat wel.
  Het gaat niet om het beheersen van strategieen, maar om het beheersen van begrijpend lezen. Om het middel te testen, meet je het doel.
  Begrijpend lezen leent zich uitstekend voor modelling binnen expliciete instructie. Tevens kan de leerstof heel gemakkelijk naar andere vakgebieden worden getransfereerd. De leerkracht (het vakmanschap) maakt ook het verschil.

  BeantwoordenVerwijderen